Bibliográfia (válogatás)

2021-06-18
Adminisztrátor
558
BÁLINT Endre: Molnár Péter és Scherter Judit képeiről (1969) in: Bálint Endre: Sorsomról van szó, Magvető Kiadó, Budapest, 1987
GOÓR Imre: Molnár Péter, Forrás 1976. április
ANDRÁSI Gábor: Kecskeméti grafikusok kiállítása, Vigília 1983/10.
GYETVAI Ágnes: Molnár Péter grafikái a Helikon Galériában, Magyar Nemzet 1985. október 17.
GYÁRFÁS Péter: A táj emléke, Molnár Péter művészetéről, Művészet 1982/2.
FORGÁCH András: Fény az arcon, Molnár Péter és Egyed László kiállítása, Új Művészet 1993/1.
ANDRÁSI Gábor: A gondolat formái, Nappali Ház 1993/2.
KARÁTSON Gábor: Molnár Péter in: Kortárs gyűjtemény a kecskeméti Cifra Palotában, katalógus, Kecskemét, 1993
MESTER Ildikó: Az elmúlás és az örökkévalóság titokzatos varázsa. Interjú Molnár Péterrel, Árgus 1994. május-június
LÓSKA Lajos: Rajzok a csendről, Molnár Péter tárlata, Élet és Irodalom 1994. december 16., újraközölve: Lóska Lajos: Tény-kép, Új Művészet Kiadó, Budapest, 1999
KOVÁTS Albert: M.P. mester áhítatos művészete, Új Művészet 1995/1.
MÁNDY Stefánia: Qumráni tekercsekre emlékezve, Molnár Péter képei előtt, Új Forrás 1996. május
Simona MEHNERT: Religion – Gedächtnis – Körper. Aktuelle Tendenzen in Polen und Ungarn, in der Slowakischen und Tschechischen Republik, in: Entgegen, katalógus, Cantz Verlag, Graz [Austria], 1997
SZEIFERT Judit: Írásneszek, Molnár Péter új művei, Új Művészet 1998/8.
KÁRPÁTI Zoltán: Beszédszerű festészet, Molnár Péter különös festői világa, Új Művészet 1998/8.
ANDRÁSI Gábor: A gondolat formái – posztkonceptuális tendenciák in: Andrási Gábor – Pataki Gábor – Szücs György – Zwickl András: Magyar képzőművészet a 20. században, Corvina Kiadó, Budapest, 1999
SZALKAI Károly: Lao-ce álma. Molnár Péter kiállítása után, Múzsa 1999/2.
SZEIFERT Judit: A töredék metaforái. Lírai archaizmus a kortárs magyar festészetben,
Új Művészet 2000/5. 6-11. angol: 45.
TOLNAI Ottó: A pompeji filatelista I., Élet és Irodalom 2000. december 1.
Kortárs Magyar Művészeti Lexikon, 2. kötet, főszerkesztő: Fitz Péter, Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2000
JÁSZ Attila: Két levéltervezet Molnár Péternek (vers) in: Jász Attila: Az ellenállás formái, Kalligram Kiadó, Budapest, 2000
SZEIFERT Judit: Magyar művészet az 1980-as évektől napjainkig in: Magyarok a 20. században, Magyar Kódex, Kossuth Kiadó, Budapest, 2001
GYÁRFÁS Péter: Belső csöndek képei. Molnár Péter és Tamás Noémi kiállításai, Élet és Irodalom 2002. február 1.
SZEIFERT Judit: Holdak, házak, utak és tisztások. Molnár Péter kiállítása, Műértő 2002. január
SZEIFERT Judit: Archaikus álmok. Közelkép Molnár Péterről in: XVIII. Országos Akvarell Biennále, katalógus, Eger, 2002
GAÁL József: Időtlenséggel átszőtt jelek. Molnár Péter művészetéről, Élet és Irodalom 2003. november 21.
SZEIFERT Judit: Titokmetaforák és időtöredékek. Lírai archaizálás a kortárs magyar festé-szet-ben / Metamorphs of the Secret and Fragments of Time. Lyrical archaism in contemporary Hungarian art, in: A töredék metaforái, katalógus, Vigadó Galéria, Budapest, 2003
GAÁL József: A múlt jelenléte. Lírai archaizmus jelensége a magyar képzőművészetben,
Új Művészet 2004/3.
JÁSZ Attila: Motoszkálni, araszolni. M.P. mester legújabb és újra megtalált képlabirintusaiban (vers), Élet és Irodalom 2004. július 30.
SZEIFERT Judit: Molnár Péter, Magyar Műhely Kiadó, Budapest, 2005
SZOLLÁTH Katalin: Molnár Péter 75, Új Forrás 2018/7.
LÓSKA Lajos: Lao-ce Kecskeméten. Beszélgetés Molnár Péterrel, Új Művészet 2019/10.
Lóska Lajos: Molnár Péter, Hungart